BARTKIV (Kuľchytska) Natalia (1970), Ľvov

Vyštudovala hudbu, pedagogiku a anglický jazyk a literatúru. Maľbe a sporadicky aj keramike sa aktívne venuje od roku 2004. Absolvovala takmer dve desiatky autorských a kolektívnych výstav. Jej obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Ukrajine, Španielsku, Nemecku, Kanade a Rusku. Kreatívny spôsob jej maľby sprevádza radosť a životný optimizmus, vyjadrený koloritom teplých farieb a intimitou súkromných scén vťahuje diváka do svojho magického sveta.