BLAŽNÍK Jozef (1948 – 2011), Chlmec

Rezbár, samouk. Tvorbe sa začal venovať od roku 1982. Bol účastníkom viacerých rezbárskych sympózií na Slovensku i v Poľsku, zúčastňoval sa postupových súťaži v neprofesionálnej výtvarnej tvorbe, absolvoval niekoľko autorských výstav v regióne. Experimentoval aj v oblasti dreveného šperku. Tematicky čerpal z dedinského prostredia, keď svojím postavám vidiečanov vtláčal humor. Venoval s aj témam materstva a rodiny.