BOCKO Milan (1945), Poprad

Rezbár – samouk, rodák z Važca. Bohatá folkloristická história rodiska sa plne odzrkadľuje v celoživotnom programe jeho tvorby, ktorá tvorí jeden z pilierov slovenskej ľudovej drevorezby. Oživuje v nej zvyky, tradície a remeslá rodného kraja, postavám vtláča osobitú poetiku v jednoduchosti a čistote tvaru. Je niekoľkonásobným víťazom postupových súťaží v neprofesionálnom výtvarnom prejave, autorom osobných i kolektívnych výstav, účastníkom medzinárodných podujatí „Európske ľudové remeslo v Kežmarku. Venuje sa aj výrobe fujár a úžitkových predmetov.

viac o umelcovi na www.milanbocko.eu