CHALOUPKA Dušan (1935), Brno

Inžinier, cestovateľ, obdivovateľ kultúry starého Egypta, člen umeleckého združenia Parnas Brno, rodák z Boskovíc sa k systematickému maľovaniu dostal až vo svojich 75 rokoch. Hlboké poznanie a zážitky, umocnené osobným pozitívnym vzťahom k svetu, vyjadrené často metaforicky, dáva divákovi priestor na premýšľanie o jeho tvorbe. Tvorba, ktorá nesie znaky raného kubizmu, naivného maliarstva s prevažujúcim koloritom teplých farieb a hravého humoru.