GARWONA Marian (1962), Przemyśl

Rezbár – samouk, ktorého dominantnou inšpiráciou pre výtvarné spracovanie je kresťanská tradícia v rôznych podobách kaplniek, krížov, súsoší svätcov. Uplatňuje v nich cit pre prírodný tvar materiálu bez zreteľnejšej povrchovej úpravy dreva. Rád pracuje i so samorastom. V roku 2004 si zriadil vlastnú galériu. Absolvoval mnoho individuálnych i kolektívnych výstav v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku.