GAVULA Andrej (1940), Čabiny

Samouk, pôvodným povolaním rušňovodič, k rezbárstvu sa dostal v roku 1988. Od roku 1998 sa začal úspešne zúčastňovať postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Jeho diela sa nachádzajú v privátnych zbierkach i v zbierkovom fonde SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Vihorlatského múzea v Humennom. Popri postavách každodenného pracovného i sviatočného dedinského života sa jeho pozornosť sústreďuje aj na sakrálne témy v podobe betlehemov, korpusov, krížových ciest. Rešpektuje krásu, proporcionalitu, štruktúru a často aj hrčovitosť dreva, ktorú povyšuje na výrazový znak. Drobná plastika, reliéf až monumentálna socha či súsošie nesú znaky dynamického a expresívneho výrazu v jednoduchom objeme so stopami po dláte. Úcta k dedičstvu predkov a láska k rodnému kraju sa okrem rezbárskej tvorby prejavila aj v zozbieraní ľudových výrazov a prísloví v rusínskom jazyku rodnej obce.