GIERLASZYŃSKI Jerzy (1931), Krosno

Povolaním mechanik. Rezbárstvu sa venuje viac ako dve desaťročia. Venuje sa tematike dedinského prostredia, práce, tanečného a hudobného folklóru podkarpatskej oblasti. V sakrálnych témach dominujú príbehy Starého a Nového zákona a témy krížovej cesty. Jeho plastiky a reliéfy zdobia interiéry viacerých kostolov na Podkarpatí, alebo sa nachádzajú v privátnych zbierkach v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, USA, v Kanade, Austrálii, Vatikáne, v Českej republike i na Slovensku.