GRUNDZOVÁ Žaneta (1974), Snina

Asistentka výchovy a vzdelávania rómskych detí sa výtvarnej tvorbe venuje sporadicky od roku 2011. Farebne expresívne kvety, vtáky, motýle, komponované do voľného priestoru podkladového materiálu kombinované často s kamienkami, farebnými korálkami alebo zrkadlovými úlomkami nesú pečať autorkinho temperamentu a naturelu.