GURIN Tibor (1933), Spišská Nová Ves

Sochár, rezbár, maliar, filozof, pôvodným povolaním baník. Narodil sa v slovenskej dedinke Sárisáp v Maďarsku, v roku 1946 sa s rodinou presťahoval na Slovensko. Slovanská mytológia je mystérium a jej bájne postavy sprevádzajú autora počas celoživotnej ojedinelej a úspešnej tvorby. Jednoduchosť a návrat k archaickému spôsobu zobrazovania, robustný objem a symbolika, charakterizujúca zobrazovaného sú hlavnými kompozičnými prvkami diela. Je pravidelným a mnohonásobne úspešným účastníkom postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby od začiatkov tvorivej činnosti po súčasnosť. Konfrontáciu tvorivých stretnutí považuje za najdôležitejší posun svojej tvorivej činnosti.

V roku 2003 získal Medailu Daniela Gabriela Licharda za celoživotnú tvorbu. V roku 2006 bolo jeho dielo zaradené do svetového Trienále insitného umenia v Bratislave.