HADUCH Łukasz (1985), Brzozów

Od roku 2002 navštevuje výtvarnú dielňu v špecializovanom zariadení (Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wśi), čo pre jeho osobnostný i kreatívny rozvoj má rozhodujúci význam. Venuje sa predovšetkým maľbe pastelom v tematickom zameraní na svet cestovania, áut a rôznych konštrukcií motorov alebo na prostredie a ľudí, ktorí žijú v jeho blízkosti. Pomocou škíc a konkrétneho dňa vytvára osobité kalendáre, do ktorých vkladá svoje poznámky. Absolvoval niekoľko autorských výstav v Krakove, Štetíne i rodnom Brzozówe. Špecifický pohľad nazerania na svet našiel úspech v súťažiach naivného umenia a art brutu. V roku 2013 sa stal laureátom maliarskej súťaže Nikiforov svet vo Varšave.