HARŇÁKOVÁ Nina (1955), Bratislava

Pôvodným povolaním žurnalistka sa maliarskej tvorbe venuje takmer dve desaťročia. Hlavným motívom a inšpiráciou všetkých vizuálnych skúseností a vnemov sú jej návraty do detstva prežitého v čarokrásnej prírode v Španej doline. Očarená malebnou ľudovou architektúrou a postavičkami vidiečanov vytvára kompozície s osobitým farebným koloritom. Maľovanie vníma aj ako terapiu. Obrazy sú ladené harmonicky a s úsilím reprodukovať myšlienky, duchovný svet i poznanie tvorcu. Zúčastňuje sa súťaží, výstav a maliarskych sympózií.