HUTSULYAK Zoryana (1966), Ľvov

Absolvovala Ľvovské štátne kolégium dekoratívneho a úžitkového umenia i Akadémiu umení v Ľvove. Je členkou Zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny. Vzdelaním a zameraním sa vymykala z rámca účastníkov Insity. Má rozhodujúci vplyv na výtvarný vývin priateľky a účastníčky Insity Svitlany Starodubcovej, ktorú sprevádzala. Sama vo svojej tvorbe, vychádzajúcej z princípu „mandaly“, hľadá odpovede na rôzne filozofické a bytostné otázky prostredníctvom geometrickej symboliky a komponovaním prvkov, vychádzajúcich aj z folklórnej tradície Ukrajiny. Jej diela sú v zbierkach múzeí na Ukrajine, vo Švajčiarsku, Poľsku, Českej republike, Nemecku, Kanade a na Slovensku.