INSITA HUMENNÉ

predstavuje viacročný medzinárodný projekt stretávania zástupcov špecifického výtvarného prejavu, inšpirovaného tradičným ľudovým umením a insitnej tvorby. Realizácia výtvarných diel sa uskutočňuje v prírodnom prostredí Areálu ľudovej architektúry a bývania v humenskom skanzene, ktoré prirodzene komunikuje s touto tvorbou. Naším zámerom je koncentrovať tvorivé autorské výsledky v myšlienke postupného zriadenia stálej expozície týchto diel.

Kto sú vlastne insitní umelci?

Tvorivé individuality, ktoré nevyrastajú v rámci žiadnej profesionálnej školy ani smeru. Združujú sa zo všetkých spoločenských vrstiev, pričom vôbec nezáleží na stupni vzdelania, povolania, veku. Svojím vzťahom k realite, výberu tém, kompozičnými postupmi, sa jednotliví tvorcovia vzájomne líšia. Prevažná väčšina z nich tvorí spamäti a to, čo o námete vedia, nie to, čo bezprostredne vidia. Spája ich úprimnosť výpovede, originalita, nekonvenčnosť, nepoznajú anatómiu, perspektívu, tieňovanie, nemajú výtvarné poučenie. To všetko prekonávajú vášnivým zaujatím a vrodeným citom pre harmóniu, ktorá dáva ich dielam poriadok a jednotu. Pochopiť ich, znamená prispôsobiť sa ich jednoduchosti, pretože človek, ktorého myslenie je jednoduché, je schopný žiť vo svojich predstavách a pokladať ich pritom za spomienky.

Trochu inú skupinu účastníkov tvoria zástupcovia tradičného ľudového umenia, ktorí buď nadväzujú na zväčša slovenskú ľudovú rezbársku a maliarsku tradíciu alebo sú jej priamymi nositeľmi. Avšak hranica medzi výrazom ľudových a insitných tvorcov je veľmi pohyblivá a vzájomné presahy nie sú vylúčené, ba opačne, môžu spoluvytvárať celkovú výpoveď diela.

Orientácia na túto oblasť tvorby súvisí s hľadaním autenticity výtvarného prejavu a koexistencie s prírodným prostredím, v ktorom sa realizácia diel uskutočňuje.

Projekt vznikol z iniciatívy a odbornej garancie Vihorlatského osvetového strediska v Humennom (VOS) v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom (VM) v roku 2005. Po zlúčení VOS s VM v roku 2015 je odvtedy jeho organizátorom Vihorlatské múzeum v Humennom. Súčasťou jednotlivých ročníkov projektu sú rôznorodé sprievodné podujatia a výstavy, ktoré predstavujú buď verejné alebo súkromné zbierky insitného umenia alebo autorské a skupinové profily z tvorby účastníkov.

Od začiatku projektu sa vytvára a dopĺňa zbierkový fond Vihorlatského múzea o diela zúčastnených autorov pre zamýšľanú galériu.

Realizačný tím v projekte:

PhDr. Ivana Strakošová, Mgr. Jozef Fundák, Ján Miško, Michal Pasternak, Ing. Ján Michančo

Tlmočníci:

Anna Šimkuličová, Ing. Mária Vargovičová, Olga Lukáčová, PhDr. Jana Otriová, Ján Šarišský, Mgr. Lenka Mocáková, Mgr. Jozef Mocák, Ivan Lukáč, Mgr. Agnesa Grecová, Bc. Eva Bačíková

Fotografická a filmová dokumentácia:

Juraj Kammer, Petr Tymeš, Ľudovít Hruška

Webové stránky:

Milan Mihaľko

Koordinátorka a autorka projektu:

Mgr. Mária Mišková

Poďakovanie:

Partneri:

 • Miestny odbor Matice slovenskej (2005 -2008, 2010-2012, 2014-2016
 • Slovenská národná galéria Bratislava (2006)
 • Asociácia priateľov francúzskeho jazyka na Hornom Zemplíne (2008)
 • Bulharský kultúrny inštitút Bratislava (2010, 2011)
 • Warsztat Terapii Zajeciowej v Starej Wśi (2013 – 2015)
 • Národné osvetové centrum Bratislava (2016)

Projekt podporili:

Sponzori:

 • František Berdák, Humenné (2005-2016)
 • Edita Korbová – Lahôdky Laverna, Humenné (2005)
 • Emília Čerhitová – Reštaurácia Bergamo, Humenné (2007, 2010)
 • Milan Suchara- Reštaurácia Kudlovčanka Humenné (2010)
 • Peter Polanský - Reštaurácia YES, Humenné (2010)
 • Mária Čaklošová – Veľkoobchod ovocia a zeleniny, Humenné (2010)
 • Firma JP-Ján Pľuta: Štrky a piesky, Humenné (2012, 2013)
 • Ing. Peter Bodor, Vranov nad Topľou (2013, 2014)