Insita 2009

Termín:

19.–26.7.2009

Účastníci:

9 umelcov

Slovensko: Tibor Gurin / Spišská Nová Ves, Ján Kolbasa / Osikov, Alena Korbová / Medzilaborce, Bohumil Novák / Humenné, Miloslav Semančík / Poprad, Ján Špuler / Bobrov, Miroslava Rybárová / Košice, Kristína Záthurecká / Hýľov

Maďarsko: István Kiss / Eger

Taliansko: Leonardi Romedio / Preore-Trento, Amedeo Marchetti / Bolbeno–Trento – obaja maliari pre hromadnú haváriu pri Salzburgu nedošli do miesta plenéru

Sprievodné podujatia:

Poznávací program:

Levoča – prehliadka expozícií múzea a historického centra s výkladom, Spišská Nova Ves – Galéria umelcov Spiša – prehliadka výstav a stretnutie s miestnymi výtvarníkmi

Výstavy:

Oživená hlina – výber z keramickej tvorby Jána Kolbasu: Hrnčiarsky dom v skanzene: 19.7.–30.8.2009 (kurátorka: Mgr.Mária Mišková)

Svetloružový svet v maľbe Kristíny Záthureckej a v drevenej plastike otca a syna Siváňovcov z Babína, výstavná sieň VOS: 24.7.–30.8.2009 (kurátorka: Mgr. Mária Mišková)