Insita 2012

Termín:

15.–20.7.2012

Účastníci:

12 umelcov

Slovensko: Ján Polek / Košice, Martin Mešša / Komárov, Miroslav Janič / Brežany, Ján Špuler / Bobrov, Andrej Gavula / Čabiny, Nina Harňáková / Bratislava, Jana Michalková / Jasenov

Maďarsko: István Kiss / Eger

Ukrajina: Svitlana Starodubceva / Ľvov, Zoryana Hutsulyak / Ľvov

Srbsko: Ana Knjazović / Kovačica, Nataša Mijalović Knjazović / Kovačica

Sprievodné podujatia:

Poznávací program:

Kežmarok – prehliadka historickej expozície múzea s výkladom, návšteva partikulárneho dreveného kostola s výkladom, návšteva v ateliéri tokára Juraja Adamjaka. Spišský hrad – prehliadka historickou expozíciou a architektúrou.

Výstava:

Presahy 2: maliarska tvorba trojgenerácie Jána, Ani a Nataše Kňazovićových, drevená plastika Andreja Gavulu a maľovaný svet Svitlany Starodubcevovej (kurátorka Mgr.Mária Mišková), výstavná sieň VOS: 19.7.–12.8.2012