Insita 2015

Termín:

12.–17.7.2015

Účastníci:

14 umelcov

Slovensko: Ján Krlička / Zlatá Baňa, Michal Škrovina / Bratislava, Martin Mešša / Komárov, Milan Kostur / Betliar, Jana Michalková / Jasenov, Ján Špuler / Bobrov, Tibor Lešš / Močenok, Andrej Gavula / Čabiny

Maďarsko: István Kiss / Eger

Ukrajina: Roman Zilinko / Ľvov, Ostap Lozinskij / Ľvov

Poľsko: Łukasz Haduch / Brzozów

Srbsko: Ana Knjazović / Kovačica, Janko Śirka / Padina

Sprievodné podujatia:

Poznávací program:

Bardejov – Múzeum ikon, prehliadka s výkladom, Poľsko: Krynica – prehliadka galérie Nikifora, Stara Wieś: prehliadka cirkevno-historickej a umeleckej expozície múzea a Baziliky, Warsztat Terapii Zajeciowej – návšteva umeleckých ateliérov a stretnutie so zamestnancami a klientmi WTZ

Výstava:

Krédo – Viruju / výber zo sakrálnej tvorby: Roman Zilinko – ikona na dreve, Ostap Lozinskij – ikona na skle, Ján Krlička – polychrómovaná plastika a reliéf (kurátori: Roman Zilinko, Mgr. Mária Mišková), výstavná sieň VOS: 16.7.–14.8.2015, následné reprízy v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove a Krynici / Poľsko.