IWANOWSKI Boguslaw (1934), Tyrawa Woloska

Rezbár, samouk, ktorého tvorbu ovplyvnil ťažký život v mladosti i pobyt s najbližšími v sibírskych táboroch. Práve drsnosť vtedajšieho života je príčinou, že pre tvorbu si úplne zámerne vyberá tvrdé drevá. Vnútorne silné zážitky sa premietajú aj do expresivity jeho výtvarného názoru. Venuje sa témam a veľkým postavám poľskej histórie. V rozsiahlych cykloch a v prevažne monumentálnej forme vytvára rezbárske ságy o Jánovi Pavlovi II. (38 plastík), o maršálovi Pilsudskom, o kráľovi Kazimírovi I., ... Iným tematickým záujmom je život na vidieku.

V roku 2005 z rúk prezidenta Poľskej republiky Kwasniewskeho prijal najvyššie ocenenie za celoživotnú tvorbu. V Tyrawe Woloskej vlastní galériu svojich diel pod názvom Quo vadis. Vystavoval vo Francúzsku, USA, Švajčiarsku, Nemecku a na Slovensku.