JANIČ Miroslav (1963), Brežany

K drevorezbárstvu ho inšpiroval jeden z najvýznamnejších insitných rezbárov na Slovensku Pavol Šarišský (1941-2004), ktorý stál na začiatku Janičovej tvorby a svojimi radami a skúsenosťami ho povzbudzoval k vlastnému výtvarnému výrazu. Janič postupne prešiel od maliarskej tvorby po drevorezbu a v súčasnosti sa touto činnosťou čiastočne aj živí. V ranej rezbárskej tvorbe využíval robustnosť a hrčovitosť dreva, ktorým prispôsoboval aj formálnu stránku svojho diela a pracoval na koncepte svojho smerovania. Tematicky okruh sa pohybuje najmä v rovine postáv z dedinského prostredia.