JANKOVSKÁ Anna (1939), Bratislava

Maliarskej záľube sa začala intenzívne venovať až po odchode do dôchodku. Vrátila sa k nej do detstva dedinského prostredia, ktoré ju formovalo. Pasenie oviec, dobytka, hydiny, uprostred malebnej krajiny so záhradami, kvetmi, deťmi lezúcimi po stromoch – každodenné drobné rituály v bežných i sviatočných chvíľach. Čistá, jasná farebnosť, jednoduchosť vo výtvarnej skratke a priamej kompozícii a nadovšetko optimizmus, ktorý je autorkinou životnou a tvorivou miazgou. Zúčastňuje sa postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby, získala ocenenie na medzinárodnom bienále v Nowom Targu, absolvovala niekoľko kolektívnych i autorských výstav.