KISS István (1955), Eger

Samouk, profesionálnym zameraním počítačový technik a majiteľ malej krčmičky v starobylom meste, sa drevorezbe začal intenzívne venovať od roku 2000. Získal mnoho zručností, ktoré mu umožňujú pracovať komplexne a technicky veľmi efektívne. Jasná predstava o koncepte budúceho diela, presné zásahy dlát a nadšenie z tvorivého procesu ho napĺňajú pri zobrazovaní jednotlivých tém. V nich svoju pozornosť obracia najmä k veľkým postávam uhorských kráľov, k historickým udalostiam uhorského štátu a kultúrnej identite svojej krajiny.