KNJAZOVIĆ Ana (1950), Kovačica

Absolventka katedry diplomacie v Belehrade, novinárka a maliarka sa výtvarne formovala pod vplyvom otca Jána Knjazovića, jedného zo zakladateľov slávnej kovačickej insitnej maľby, a svojským spôsobom nadväzuje na jeho dielo. Zostala typická ultramarínová farba, avšak doplnená koloritom ružových a fialových tónov. Vzpínajúce kone, mačky, kohúty, do neznáma letiace vtáky. Obrazy hmýria spolužitím zvierat s dedinčanmi, v ktorom nechýba erotický podtext a tento celok utvára podmanivý a imaginatívny pohľad do maliarkinej duše. Farebná expresivita, poetika, opierajúca sa o poznanie života a charakterov ľudí rodnej dediny, zaradzujú autorku medzi výrazných tvorcov naivného umenia v Srbsku. Absolvovala viac ako 50 autorských výstav.