KNJAZOVIĆ Nataša (1977), Detva

V poradí tretia maliarka z generácie Knjazovićových, dcéra Any a vnučka Jána. Vyštudovala Vyššiu polytechnickú školu a Fakultu pre obchod a bankovníctvo v Belehrade, od roku 2011 trvalo žije v Detve. Aj ona nadväzuje na výtvarné atribúty starého otca a matky (plošný priestor zobrazenia, použitie farieb na základe emocionálneho expresívneho významu a poetický svet rozprávok a snových vízií). Svoj výtvarný priestor však preniesla z dedinského prostredia do univerzálneho priestoru a času s väčším akcentom na osobnú a takmer intímnu výpoveď. Kombinuje dedičstvo a rodinnú pamäť s vlastným pocitom vnútorného sveta a jeho vzťahu so súčasnosťou.