KOLBASA Ján (1964), Osikov

Absolvent odboru keramiky na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Venuje sa úžitkovej keramike, ktorú prezentuje na remeselníckych trhoch a jarmokoch. Vo voľnej tvorbe rád experimentuje a kombinuje točené prvky s ručne modelovanými. Figurálne motívy personifikuje a pridáva im humorný akcent. Počas plenéru v Humennom v roku 200 vytvoril parodické postavičky mužských účastníkov aktuálneho ročníka. Je Laureátom národnej súťaže Liptovského múzea v Ružomberku Tvorivé záujmy človeka.