KORBOVÁ Alena (1972), Medzilaborce

V desiatich rokoch života ju postihla zákerná choroba, ktorá postupne a radikálne zmenila jej život. Pripútaná na invalidný vozík, ťažko artikulujúca svoje myšlienky verbálne, s jednou ochrnutou rukou. Druhá ruka s nekoordinovaným pohybom a láskavými rukami mamy umožňujú, aby Alenka výtvarne komunikovala s okolitým svetom. Expresívna farebnosť, s jednoduchými ťahmi štetca so zmyslom pre obrazovú kompozíciu, v ktorej dominujú kvety, kone, krajina, príroda. Je účastníčkou postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby, účastníčkou viacerých úspešných projektov integrácie handicapovaných ľudí, v roku 2004 vystavovala v Múzeu moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach a v roku 2008 v Giraltovciach.