KOSTUR Milan (1941), Betliar

Pôvodným povolaním stavebný technik sa výtvarnej tvorbe venuje od roku 1999. Od roku 2008, keď sa so svojimi prácami úspešne dostal až do celoslovenského kola postupovej súťaže Výtvarné spektrum, začal vystavovať. V roku 2011 a 2014 získal v nich prvé ocenenia. Dedinské prostredie a ľudia, ktorí ho formujú, sú častým námetom jeho akvarelových alebo temperových malieb.