KRLIČKA Ján (1954), Zlatá Baňa

Rodák z Vrchlabí, absolvent stavebnej priemyslovky, samouk,človek so záujmom o poéziu, hudbu, literatúru, žije od roku 1961 striedavo v Prešove a v Zlatej Bani, kde v lone prírody sa cíti slobodne a prirodzene, čo je pre jeho originálny výtvarný prejav najdôležitejšie. Motivovaný intenzívnymi zážitkami premieta do svojej maliarskej i rezbárskej tvorby osobné príbehy, ktoré majú pôvod v autorovom hlbokom náboženskom podvedomí ale i v poznaní histórie, mýtu, ľudových tradícií, rituálov a obľube džezu. Od roku 2014 sa úspešne zúčastňuje celoštátnych postupových kôl súťaže Výtvarné spektrum. Vystavoval na Slovensku i v Poľsku. Jeho diela sú súčasťou verejných i súkromných zbierok na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a vo Veľkej Británii.