LEŠŠ Tibor (1952-2017), Močenok

Rodák z Nových Zámkov, povolaním elektrikár sa rezbárstvu intenzívne venuje vyše dvadsať rokov. V tvorbe prevažujú folklórne tradície ovplyvnené jánošíkovskou a detvianskou tematikou. Žije v kraji, v ktorom sa uchováva odkaz staroslovienskej kultúry, čo ovplyvňuje aj jeho sakrálnu tvorbu. Od novozákonných príbehov v reliéfoch, cez solitérne postavy svätcov až po monumentálne betlehemy. Charakterizuje ho jednoduchá línia, strnulý postoj postáv a s drobnými detailmi v náznaku. Charakteristickým prvkom jeho práce je, že sochy vytvára sekaním. Opracovaniu sochy pílou ho priučili až na plenéroch v Humennom. Vystavoval predovšetkým v Nitre a jej okolí, je pravidelným a oceňovaným účastníkom postupových súťaží Výtvarné spektrum. Zúčastňuje sa aj rezbárskych sympózií v Českej republike, Taliansku a na Slovensku.