LIPATOV Andrej (1960 - 2010), Kirovograd

Rodák z Moskvy, pôvodným povolaním stavebný inžinier sa od roku 1993 venoval výlučne maľbe. Charakteristickou črtou jeho tvorby bola ilustratívna poloha, akcentujúca mestské prostredie s jeho zákutiami, architektúrou a zátišiami. Figurálne kompozície s epizodickými a humornými postavami, v teplej škále farieb a obrysovou líniou vytvárali svet, malebných cyklov. Absolvoval autorské výstavy v Kyjeve, Odese, Moskve, Kirovograde a vystavoval v Rusku, Anglicku, USA, Argentíne, Izraeli, Taliansku a Francúzsku.