LOZINSKIJ Ostap (1983), Ľvov

Účastník s akademickým výtvarným vzdelaním. Jeho obdiv a zberateľský záujem o ľudové umenie, ho priviedli k výtvarnému prejavu, ním inšpirovanému. Oživuje techniku podmaľby na sklo, v ktorej necháva plne vyznieť farebnej expresivite. Orientácii na ikonu v jeho ponímaní biblických príbehov nechýba spiritualita a emocionalita. Vystavoval v Poľsku, Ukrajine, Kanade, Chorvátsku, Nemecku a USA. V roku 2002 zvíťazil na 7. medzinárodnej umeleckej prehliadke v Yokohame v Japonsku.