MATYSIAK Leszek (1956), Przemyśl

Maliar, grafik, fotograf, rezbár, predseda Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Centre kulturalnom v Przemyśli. Uskutočnil viacero individuálnych a kolektívnych výstav v Poľsku i na Slovensku. Opiera sa hlavne o odpozorované detaily architektúry, ktorá je nosným inšpiračným zdrojom jeho výtvarného záujmu.