MICHALKOVÁ Jana (1969), Jasenov

Maliarka, realizujúca svoje predstavy do techniky podmaľby na sklo v tematickom zameraní na folklórne tradície a kresťanskú ikonografiu s vložením dekoratívneho ornamentu, ktorý dotvára väčšinou figurálne kompozície. V roku 2011 prezentovala svoje práce v Luxemburgu. Spolupracuje s Ústredím ľudovoumeleckej výroby (ÚĽUV), zúčastňuje sa mnohých tradičných remeselných jarmokov na Slovensku.