NOVÁK Bohumil (1960), Humenné

Maliar, samouk. Pôvodným povolaním stavebný technik. Venoval sa aj kreslenému humoru a fotografii. Svoje karikatúry predstavoval na viacerých výstavách a v humoristických časopisoch na Slovensku, ale aj v Južnej Kórei, Austrálii, Grécku, Rumunsku, Argentíne, Portugalsku a Maďarsku. Do roku 2011 sa úspešne zúčastňoval postupových súťaží Výtvarné spektrum. Tvorba autentická so všetkými atribútmi vizuálnej spontaneity nazerania na súčasný svet, často aj s kritickým a parodizujúcim kontextom. V jednoduchej skratke a výraznej čistej farebnosti.