PAVLÍK Jozef (1959), Osuské

Povolaním právnik. Insitnej drevenej plastike a maľbe sa venuje od roku 1975, keď svojou účasťou vstúpil aj do postupových súťaží. Vystavoval v Senici, Trenčíne, Skalici a v Srbsku v Pivnici a Belehrade. Začínal drevorezbárstvom, po úraze ruky sa viac sústreďuje na maľbu. Plošná dekoratívna a farebne expresívna maľba, ponorená do spomienok a zážitkov detstva, rodiny, dediny, zvykov a tradícií zosobňuje autorovo videnie sveta.