PAŹUCHA Marian (1951), Nowy Sącz

Absolvoval Ľudovú univerzitu umeleckého remesla vo Woli Sękowej v Malopoľskom vojvodstve. Zaoberá sa kultúrou a etnológiou Karpát. Námety zo života ich obyvateľov sú hlavným zdrojom pre jeho rezbárske i maliarske dielo. S troškou sentimentu, nadhľadu a úsmevu. Iným okruhom tém v rezbárskej tvorbe sú sakrálne motívy realizované v reliéfe alebo v postavách svätcov, ktoré zvyčajne aj polychrómuje. Vystavoval vo Varšave, Krakove, Lodži, Štetíne, Katowiciach, Czenstochovej a v Chicagu.