POLÁKOVÁ Dana (1955), Pezinok

Rodáčka z Limbachu, absolventka strednej obchodne školy, začala spontánne maľovať z vnútornej potreby v snahe vyjadriť svoje pocity a predstavy. Blízky je jej svet divadla, mytológie. balád, ale aj svet predmetov, zvierat a ľudí, ktorí ju obklopujú. S citom pre dekoratívnu kompozíciu obrazu, s použitím jemných farebných tónov a modeláciou objemov, približuje sa k tvorbe magického realizmu. Je účastníčkou mnohých výtvarných sympózií na Slovensku i v zahraničí. Vystavovala na Trienále insitného umenia v Bratislave (2004). Jej diela sú súčasťou zbierok SNG a SNM v Bratislave a privátnych zbierok na Slovensku i v zahraničí.