PROTTO Antonio (1948), Mandria

Maliar, zberateľ, organizátor medzinárodných sympózií a výstav naivného umenia. Podporovateľ mnohých talentov. Ako maliar tvorí obrazy plné optimizmu, jemného humoru s postavičkami a reáliami rodného Piemontu. Vystavoval v Taliansku, Španielsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. Vlastní galériu, v ktorej má diela najvýznamnejších predstaviteľov svetovej insity a otvára možnosti pre pracovné, tvorivé i ľudské stretnutia v medzinárodnom kontexte.