RAKOVAN Jozef (1962), Štiavnik

Rezbár, iniciátor „rezbárskej škôlky“ pre handicapované deti, zakladateľ Spolku štiavnických rezbárov, nadväzujúcom na bohatú tradíciu štiavnického ľudového rezbárstva. V tvorbe čerpá predovšetkým z osobne prežívanej viery a kresťanskej tradície špecifickým dotváraním samorastov. Jeho Život Krista obsahuje v jednom kuse 18 výjavov. Tvorba má viac polôh, od drobnej plastiky po rozmerné súsošia, v ktorej spracováva folklór, históriu i súčasnosť Štiavnika. Absolvoval množstvo výstav na Slovensku, v štátoch Európskej únie, v Austrálii a USA.