RASHEV Rosen (1970), Vratza

Je absolventom umeleckého gymnázia. Od roku 1992 participuje na výstavách galérie Vitoša v Sofii. V roku 2000 boli jeho diela zastúpené na Svetovom bienále insitného umenia v Bratislave. Je držiteľom viacerých významných ocenení v oblasti naivnej tvorby. Jeho diela sa nachádzajú v muzeálnych i privátnych zbierkach v Bulharsku, Srbsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Izraeli, USA, Grécku, Japonsku, Belgicku, Španielsku ale aj na Slovensku. Venuje sa kresbe, keramike, maľbe, textilu, objektu i koláži. Tvorba vyniká čistou líniou, obrazovou hravosťou, humorom, nesie v sebe prvky nazerania dieťaťa a zároveň prináša aj širší kozmologický nadhľad s hodnotovým etickým i morálnym posolstvom. Rosen patrí k najvýznamnejším predstaviteľom bulharského naivného umenia.