RYBÁROVÁ Miroslava (1975), Košice

Inžinierka i učiteľka anglického jazyka od roku 2010 žije vo Francúzsku, v súčasnosti nesie priezvisko Leroux. Verejnosti sa svojimi prácami prvýkrát predstavila v roku 2002. Ovplyvnená gotikou a očarená poetikou francúzskeho naivného maliara Henriho Rousseaua si postupne vytvorila svojský výrazový a vizuálny jazyk. Ešte počas pobytu na Slovensku vstúpila do postupových súťaží Výtvarné spektrum, kde od začiatku boli jej diela oceňované. Jedným z okruhov tvorby predstavovali biblické témy s presahom do súčasnosti. Vytvorila niekoľko tabuľových betlehemov. Neskôr pracovala s rodinným fotografickým archívom a maliarskymi prostriedkami oživovala spomienky z vlastného detstva a rodinných udalostí. Ďalším inšpiračným zdrojom sú súčasné zážitky, zašifrované do symbolov či metafory a vytvárania nových obsahových väzieb.