ŚIRKA Janko (1961), Padina

Pôvodný povolaním letecký mechanik, dnes drobný poľnohospodár sa maľbe začal intenzívnejšie venovať od roku 1981. Je členom maliarskej skupiny „Smäd“ v Padine. A práve téma nedostatku vody je častým námetom v jeho tvorbe. A potom celý kolorit práce, zvykov a tradícií dedinského života s obľúbenou kombináciou zemitých odtieňov hnedej a žltej farby vo výtvarnej polohe blízkej komiksu. Vystavoval v Srbsku, Maďarsku, Kanade, Mexiku a na Slovensku.