STARODUBCEVA Svitlana (1963), Ľvov

Maľbe sa začala naplno venovať v roku 1998. A napriek tomu, že do umeleckého sveta vstúpila až v zrelej dospelosti, výtvarne sa sformovala osobitou cestou. Aj vďaka kuratele priateľky a maliarky Zoryany Hutsulyak. Svitlanina tvorba je ovplyvnená tradičným ukrajinským ľudovým umením, keramikou, ľudovým textilom a výšivkami, maľovanými kraslicami ale aj piesňovou tvorbou obradového charakteru. Hlboko zakorenená do zvykoslovných rituálov a náboženskej tradície Ukrajiny. Svoje obrazové kompozície komponuje výlučne do štvorcového formátu, ktorý je pre autorku dovŕšením všetkých výrazových prvkov v obrazovej skladbe a svedectvom jej estetického vnímania sveta. Je členkou Zväzu ľudového umenia Ukrajiny a jej práce sa nachádzajú v Taliansku, Grécku, Francúzsku, Rusku, Kanade a účasťou na humenskej Insite aj na Slovensku.