ŠUTKO Ján (1957), Prešov

Aj keď k rezbárstvu sa dostal okolo roku 1990, svoje práce prvýkrát verejne predstavil až v roku 2011 na krajskom postupovom kole súťaže Výtvarné spektrum. Zaujal osobitým prístupom, drobnou figurálnou kompozíciou v reliéfoch sakrálneho charakteru. V profánnych témach dáva do popredia humornú a úsmevnú črtu zobrazovaného príbehu. Venuje sa aj úžitkovej výrobe drobných domácich predmetov. Jeho prvou monumentálnou sochou bola postava jedného z troch kráľov pre humenský betlehem.