VEDOVATO Quido (1961), Quinto Vicentino

Povolaním analytik vo vinárskej firme, maliar, samouk začal maľovať v polovici sedemdesiatych rokov. Od roku 1986 prezentuje svoje diela na domácich a zahraničných výstavách naivného umenia (Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Dánsko, Grécko, Anglicko, Kanada, Rusko, Poľsko, USA) a vďaka humenskej Insite absolvoval svoju autorskú výstavu v roku 2006 na Slovensku v Humennom. V roku 2007 bol zaradený do Encyklopédie naivných maliarov, ktorá vyšla v USA. Popri maľbe sa sporadicky venuje aj sochárstvu prevažne v tvorbe drobných zoomorfných keramických plastik alebo betlehemov. Fascinuje ho vidiecky život, príroda, zvieratá. Tvorba sa vyznačuje farebnou expresivitou, hravosťou, svojskou poetikou s dominujúcim hlavným motívom a dekoratívne riešeným pozadím.