VLADÁR Miroslav (1951), Martin

Absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene sa začal intenzívne zaoberať maliarskou tvorbou v roku 1981 ako samouk. Inšpiráciu čerpá v návrate do detstva, spojeného s obcou Háj a starorodičovským domom. Tu sa formoval jeho hlboký vzťah k prírode, ľuďom, rozprávkam, povestiam a hrám, ktoré obohacovali jeho emocionálny svet a určovali poetiku budúcich obrazov. Poznanie, prepojené s fikciou a výtvarným zveličením, expresívny farebný kolorit a bohatá imaginatívna predstavivosť vtláča osobitnú črtu jeho výtvarného názoru. Častou témou je aj inšpirácia starým baníckym mestom Štiavnica, keď v maliarskej tvorbe Vladára ožívajú jeho príbehy, odohrávajúce sa na pozadí typickej štiavnickej architektúry. Absolvoval niekoľko desiatok skupinových a individuálnych výstav, je úspešným účastníkom postupových súťaží Výtvarné spektrum.