Výstava 2005

Výstava zo zbierok insitného umenia Antonia Protta

Výstavná sieň Vihorlatského osvetového strediska v Humennom: 22.7.–26.8.2005

Vystavená kolekcia 40 malieb z medzinárodnej zbierky insitného umenia Antonia Protta, maliara, zberateľa a organizátora výtvarných sympózií a výstav. Antonio Protto žije v Mandrii, neďaleko Turína. Narodil sa v roku 1948 v talianskom mestečku Chivacco. Nachádza sa 40 km od Turína, v ktorom Protto strávil svoj profesionálny život v známej automobilke Fiat. Od mladosti inklinoval k umeniu. Ovplyvnený naivnými maliarmi Piemontu, prekrásnymi scenériami na talianske Alpy a životom ľudí pod nimi, začal svoju výtvarnú výpoveď presne o jeho obklopujúcich reáliách. V kontraste s veľhorami sú ľudia na Antoniových obrazoch zobrazovaní v zmenšenom merítku, čím získavajú až karikatúrnu podobu. Avšak toto zdanie prekrýva skutočnosť, že srdečnosť, vľúdnosť a veselosť vidiečanov v určite neľahkých životných a pracovných podmienkach dominuje aj v drsnom prostredí.

Ako Protto rozvíjal svoje výtvarné i organizátorské aktivity a prejavoval hlboký obdiv k tvorcom naivného umenia, začal so systematickým zberom diel najvýznamnejších predstaviteľov. Počet zastúpených autorov v jeho zbierke sa už pohybuje okolo 200 autorov z rôznych krajín (Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika, Bulharsko, Srbsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Nemecko, Argentína).

V polovici 90-tych rokov spoznáva naivných maliarov krajín bývalej Juhoslávie a začína sa zúčastňovať spoločných tvorivých výstav a sympózií. Nakoniec sa aj sám stáva organizátorom výtvarných plenérov v Mandrii a otvoril tak možnosti vzájomných pracovných a ľudských kontaktov v medzinárodnom kontexte. Protto bol prvýkrát na Slovensku na pozvanie rezbára a maliara Pavla Šarišského v roku 2001. Pavol Šarišský zomrel v roku 2004 a dnešná vernisáž a uvedenie projektu Insita v Humennom sa realizuje na jeho počesť a súčasne chce byť pokračovaním v šírení tvorivého a radostného posolstva a medzinárodnej spolupráce.