Výstavy 2006

Guido Vedovato – maľba, István Kiss – drevená plastika

Vihorlatské múzeum v Humennom, 14.7.–14.9.2006

Guido VEDOVATO

Narodil sa v roku 1961 v severnom Taliansku, v meste Vicenza. Ako samouk začal maľovať okolo roku 1978 a svoje práce začal verejne prezentovať od roku 1986. Doma i v zahraničí (Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Dánsko, Grécko, Anglicko, Kanada, USA a aktuálnou výstavou aj prvýkrát na Slovensku).

Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach múzeí:

National Naive Art Museum Cesare Zavattini /Taliansko

Bages International naive art Museum /Francúzsko

Slovenian naive Art Museum /Slovinsko

Jaén International Naive Art Museum /Španielsko

International Naive Art Museum Y.M. Daigle /Kanada

MIDAN International Naive Art Museum Vicq /Francúzsko

Museum of naive art Jagodina /Srbsko

Museum likovnich samorasnikov Trebnje /Slovinsko

Vihorlatské múzeum v Humennom /Slovensko

Vedovato je citlivým pozorovateľom sveta, fascinuje ho dedinský život, príroda, človek, zviera. Všetky prvky obrazovej kompozície nesú v sebe znaky farebnej expresivity, vyváženej kompozície, zmysel pre výpravnosť deja a obrazovú skratku s dávkou láskavého humoru. Do popredia umiestňuje ľudské či zoomorfné motívy s výrazne veľkými končatinami, akoby kládol dôraz na ich celoživotne dôležitú funkciu. Aj ťažký a lopotný život ľudí na vidieku sa sústreďuje hlavne na prácu rúk a neustály pohyb nôh. Túto personifikáciu si Quido osvojil a svojským spôsobom tak vzdáva človeku svoju úctu.

Žije a tvorí v Taliansku, v meste Quinto Vicentino.

István KISS

Narodil sa v roku 1955. Žije a tvorí v Maďarsku, v meste Eger. Je samouk, rezbárstvu sa systematickejšie a intenzívnejšie začal venovať od roku 2000. Dokáže súčasne pracovať na viacerých tematických cykloch či už v nízkom reliéfe alebo solitérnej plastike. Zaujímajú ho témy, ktoré buď bezprostredne súvisia so životom a prácou (pestovanie, spracovanie a výroba vína), alebo s historickým a duchovným rozmerom maďarskej i uhorskej kultúry (témy veľkých historických a štátotvorných postáv alebo svätcov). Kým solitérne plastiky necháva vyznieť v prírodnej kráse dreva, reliéfy aj polychrómuje a zlatí.

Istvan Kiss je je typom rezbára s mimoriadne precíznou a remeselne zdatnou zručnosťou, ktorú účinne spája so zmyslom pre osobné vyjadrenie témy. Svoj obdiv a lásku k drevu vyjadruje nielen odkazom na tradičné rezbárske zdobenie domov a remeselnú zručnosť ich majstrov, keď kolíska, koč i truhla predstavovali líniu ľudského života, ale aj hľadaním svojho miesta v živote.

„Mojím poslaním je realizácia obrazov, v ktorých nájdu ľudia svoje potešenie.“

Insitné umenie zo zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, 13.7.–5.9.2006

Zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu je špecifickou druhovou zbierkou SNG, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Bola budovaná od roku 1965, kedy bol založený Medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho významný teoretik v oblasti insitného umenia Štefan Tkáč, ktorý bol súčasne zakladateľom medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia na pôde SNG. Rovnako mal dôležitý podiel na profilovaní zbierky. Zámerom jej budovania bolo koncentrovať osobnosti insitného umenia a zachytiť aj iné polohy neškoleného umenia ako jeho hraničné polohy. Budovanie zbierky malo od počiatku vedecko-výskumný charakter s cieľom reflexie vzťahu medzi profesionálnym a neškoleným umením, ich vzájomných prienikov a vplyvov.

Orientácia na tvorbu neškolených autorov súvisí nielen s hľadaním autenticity vo výtvarnom umení, koreňov tvorby, ale aj so širšou otázkou o samotnej podstate a zmysle umenia vôbec. Zbierku tvorí vyše 700 diel významných slovenských i zahraničných insitných umelcov.

V aktuálnom výstavnom výbere diel od viac ako 60 autorov sú zastúpené polohy a tendencie rezonujúce v slovenskom i svetovom insitnom umení. Poeticko-realistické a metaforické i fantazijné polohy sú zastúpené autormi: Anna Ličková, Juraj lauko, Július Považan, Zuzana Virághová, Ľudovít Kochoľ, Ondrej Šteberl, Júlia Bartuszová, Mária Žilavá, Michal Sirik,Štefan Siváň zo Slovenska, Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Ján Knjazović, Ján Sokolo zo slovenskej enklávy v Srbsku a čiernej Hory, Václav Beránek, Natálie Schmidtová, Václav Žák, Rudolf Dzurko z Českej republiky, Lucien Vielland z Francúzska, Erich Bodeker, Elisabeth Geavert z Nemecka, Ivan Rabuzin, Ivan Lacković z Chorvátska.

Zásluhou konania Trienále insitného umenia pod názvom INSITA, ktoré SNG obnovila v roku 1994 sa dostali do zbierky formou darov dôležité diela ďalších významných autorov (Nikifor, Poľsko, Yeshayahu Scheinfield, Izrael, Kiymet Benita Bock, Turecko, Ogjen jeremić, Srbsko, Gérard sendrey, Pierre Silvin, Claudine Goux, Francúzsko, Rosen Rashev-Roshpak, Bulharsko, Vasilij Romanenko, Rusko a ďalší).

Zberateľská pozornosť bola venovaní i ďalšiemu hraničnému fenoménu: ľudovému umeniu na Slovensku s dôrazom na tradičné ľudové maliarstvo a sochárstvo. Kolekcia ľudového umenia obsahuje viac ako 600 diel.

Zbierka insitného umenia má svoju stálu expozíciu od roku 1997 v galérii insitného umenia, Schaubmannov mlyn, Pezinok. Mlyn z roku 1767 je kultúrnou a technickou pamiatkou, ktorá tvorí súčasť pamiatkového fondu SR.

Okrem stálej expozície, priebežne inovovanej, sa tu spravidla pripravujú 3-4 prechodné výstavy ročne. Medzi monografickými a tematickými výstavami sú to predovšetkým interpretačné prezentácie, ktoré upozorňujú na širšie myšlienkové a výtvarné pozadie koexistencie profesionálneho umenia s fenoménom neškoleného prejavu metódou komparácie a analógie (Axis mundi, 2000, Ex voto 2001, Ľudovít Fulla a svet ľudového umenia 2002, Mýtus Juraj Jánošík alebo Jánošíkománia v slovenskom výtvarnom umení 2005-2006.)