Výstava 2008

Alain Donnat a Ján Krajčí

Alain DONNAT

„Sú dva životy, život, ktorý žiješ a život, ktorý snívaš. Som si vedomý obmedzení toho prvého, preto som sa rozhodol napĺňať život vlastnou cestou svojho srdca a farieb.“ (Alain Donnat)

Narodil sa v roku 1947 v Neustadte (Palatinat). Pracoval vo viacerých profesiách. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol vedúcim komerčnej spoločnosti. V dôsledku vážnej nehody opustil svet biznisu a začal sa naplno venovať naivnému maliarstvu, ktoré sa mu stalo ozajstnou vášňou a životným poslaním.

Neovplyvnený tradičným umením a štylisticky autonómny Donnat je samouk. Svoje prvé práce začal vystavovať lokálne. Čoskoro ho však objavili galeristi a najmä Jaqueline Bricard, francúzska špecialistka na naivné umenie, ho povzbudila k pokračovaniu v tvorbe. Veselý a duchaplný Donnat hovorí, že chce vyjadriť život a neľahké každodenné skutočnosti prostredníctvom vyvolania imaginácie. Maľuje scény súvisiace s jeho detstvom. Často sú to bežné i slávnostné príležitosti. Nechýba jemný humor, zmysel pre dramatickosť a výstavbu diela s prevažne veľkým množstvom postavičiek, z ktorých každá má svoju charakteristiku.

Donnatove obrazy sú vystavované na kolektívnych a autorských výstavách po celej Európe a sú súčasťou zbierok vo Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku, Fínsku, Holandsku, Dánsku, Kanade, Brazílii a Japonsku. Na Slovensku vystavoval prvýkrát v Humennom.

Žije a tvorí na juhu Francúzska, v meste Fréjus pri Azúrovom pobreží.

Ján KRAJČÍ

Rodák zo Štiavnických baní sa narodil v roku 1947. Po absolvovaní Vysokej školy baníckej v Ostrave, sa natrvalo usadil v Košiciach, kde pracoval ako výskumný pracovník vo VSŽ, neskôr v spoločnosti US Steel až do odchodu do dôchodku v roku 2002. Od roku 1965 sa začal intenzívne venovať rezbárstvu. Vytvoril si vlastný individuálny výtvarný jazyk, v ktorom dominuje jednoduchosť línií, vyvážená kompozícia, účinná skratka a osobitá expresivita. Charakterizuje ho dôkladná príprava a rezba prvej sochy, od ktorej sa odvíjajú v presnom pomere ďalšie. Vyše 30 rokov spolupracuje s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), v roku 1990 mu bol udelený titul Majster ľudovej umeleckej výroby. Jeho tematický okruh je rozsiahly, počnúc od voľných ponášok na neskorogotické polychrómované plastiky, cez komorné ale aj rozmerné postavy svätcov, madon, víl a lesných bôžikov, remeselníkov, pastierov, cez zoomorfné sochy až po viacfigurálne betlehemské kolekcie a scény Ukrižovania. Tvorivo obohacuje samorasty a zdobí pastierske palice. Pravidelne sa zúčastňuje rezbárskych sympózií, folklórnych festivalov, individuálnych a skupinových výstav. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach, Slovenského národného múzea v Martine, v ÚĽUV-e v Bratislave a v rôznych privátnych zbierkach doma i v zahraničí.

Vzdelaním, cieľavedomým čerpaním z tradičnej ľudovej drevorezby, poznaním a rešpektovaním hraníc svojho výtvarného výrazu, využívaním manuálnych zručností, získaných ešte v detstve, pretavením estetických hodnôt a skúsenosti minulých generácií sa Krajčí zaradzuje k významným predstaviteľom slovenského výtvarného umenia.