RETROINSITA (2010)

Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, 22.7.–20.8.2010

výber maliarskych, sochárskych a rezbárskych prác z uplynulých piatich ročníkov podujatia rozšírený o maliarsku a fotografickú tvorbu jubilanta Bohumila Nováka