PRIENIKY A SPOJENIA (2014)

Grzegorz Nycz, Renata Zaremba, Łukasz Haduch a Krzysztof Wojnicki

Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, 10.7.–8.8.2014

Grzegorz NYCZ

Narodil sa v roku 1976. Je absolventom stavebnej priemyslovky v Brzozówe. Ukončil aj počítačový kurz. V rokoch 2008–2012 pôsobil v Srodowiskovom Dom Sapomoci v Bliznom, kde sa naučil práci s drevom a keramikou. Od roku 2012 je členom stolárskej pracovne WTZ v Starej Wsi, kde uplatňuje svoje sochárske schopnosti. Ako vraví, práca s drevom je neobyčajne zaujímavá a dáva mu podnet do ďalšieho rozvoja. Svoju tvorivosť vníma nielen ako hobby, ale aj ako hnací motor pre jeho odbornú terapiu. V najbližšom čase plánuje zamestnať sa v Zakladzie Aktywizacji Zawodowej.

Zaoberá sa športom (hlavne cyklistikou a futbalom), hudbou a záhradníčením. Prezentácia jeho prác v Humennom je jeho debutom.

Renata ZAREMBA

Narodila sa v roku 1971 v Starej Wsi. Ukončila školské stredisko v Brzozowe a od roku 1999 je účastníčkou WTZ. Tu prešla viacerými pracovňami ( remeselné spracovanie prútia, keramika, domáca ekonomika, ručné práce a v pracovni pre prípravu do zamestnania ) Od roku 2008 rozvíja svoj talent v pracovni rozmanitostí a jej hlavným záujmom sa stalo kreslenie a maľovanie pastelmi a kriedou. Zo začiatku to šlo ťažko, ale postupne a po prvých drobných úspechoch naberala skúsenosti a dôveru v seba a maľovala stále radšej. Zaujíma sa aj o fotografiu a hudbu. Pre svoju skromnosť a ústretovosť je v kolektíve veľmi obľúbená. Tematicky sa zaoberá hlavne lokálnou tradíciou práce v rodinnom dome, maloroľníctvom a chovom zvierat. V svojej tvorbe využíva nielen reálne podnety ale vo svojej predstavivosti siaha aj do sveta fantázie. Každý, kto jej práce vidí, tvrdí, že obsahujú v sebe teplo a optimizmus.

Łukasz HADUCH

Narodil sa v roku 1985 V Brzozowe ako najmladší zo štyroch súrodencov. Základné školské vzdelanie ukončil vo veku 18 rokov. Od roku 2002 navštevuje chránené dielne Warsztat Terapii Zajęciovej v Starej Wsi, kde pracuje predovšetkým vo výtvarnej dielni. Obľubuje svet motorov a cestovania. A tieto nesplnené túžby a záľuby sa stali hlavnou témou a súčasne inšpiráciou autorskej tvorby. Na začiatku výtvarného záujmu boli výlučne iba automobily a zákutia mestských ulíc. Neskôr sa začal venovať aj sakrálnym témam. V súčasnosti najradšej maľuje ľudí a zvieratá. Fascinuje sa i tvorbou kalendárov. V každej voľnej chvíli si škicuje svoje námety a spája ich s konkrétnym dňom či už sviatku mena alebo s niečím vážnym a pre neho osobne veľmi dôležitým. Nosí svoje poznámky a záznamy a komponuje ich do obrazov. Najradšej pracuje s mastným pastelom na kartóne.

Jeho práce zaznamenávajú úspech a dostávajú sa aj do zbierok mnohých zberateľov naivného umenia a art brutu. Mimo iných sa jeho práce nachádzajú aj u známeho výtvarného kritika a majiteľa súkromnej galérie v Krakove pána Leszka Macáka.

Krzysztof WOJNICKI

Narodil sa v roku 1976 v Brzozove. Roky detstva a mládenectva prežil v Grabownici Starzeńskiej, kde žije dodnes. Vzdelanie ukončil v 2, triedach špeciálnej školy. Po tragickej smrti svojho otca, mal vtedy 12 rokov, pomáhal dedkovi v poľnohospodárstve. Na statku sa najviac zaujímal o kone. A domáce zvieratá a príroda sa stala aj námetom jeho výtvarného záujmu, ktoré začal maľovať po likvidácii dedkovho hospodárstva. Na začiatku pracoval kriedou na papier. Od roku 1999 navštevuje WTZ v Starej Vsi, kde pracuje v vo výtvarnej dielni. Tu odhalil svoj maliarsky talent a učarovali mu najmä akrylové a olejové farby. Veľké plátno nahradilo papier. Jeho práce sú charakteristické farebne čistými a kontrastnými plochami a čiernou obrysovou líniou. Tematicky sa najčastejšie zaoberá prírodou, zvieratami a ľuďmi. Opakovaným motívom koňa vyjadruje svoju túžbu po vlastnom živom koňovi a záhrade. Neskôr do jeho obrazov vstupujú aj exotické zvieratá. Obrazy sú charakteristické teplom, radosťou, odzrkadľujúcej životný optimizmus autora.