PRÍBEHY MÔJHO ŽIVOTA (2016)

Michal Škrovina

Vihorlatské múzeum v Humennom, 14.7.–31.8.2016

Michal ŠKROVINA (1940) vyštudoval architektúru a už počas štúdií spolupracoval so Slovenským národným múzeom v Martine na dokumentácii ľudovej architektúry. Štúdium ľudového umenia ho priviedlo aj k vlastnému výtvarnému prejavu, ktorý má korene v naivnom poetizme a bezprostrednom výraze. Riadi sa citom a intuíciou, osobitou koncepciou, často so zmyslom pre humor. Maľuje temperou na tabuľové sklo a venuje sa aj výrobe maľovaných drevených figúrok. Aj keď jeho tvorba je z tematického pohľadu rôznorodá, jej ťažisko predstavujú obrazy z tradičného dedinského prostredia v okolí rodného Martina, ktoré dôverne pozná zo svojho detstva. Životné príbehy jemu blízkych ľudí zaujímajú v jeho vnímaní rovnako dôležité miesto. Inšpiráciu čerpá aj v histórii a povestiach, často opradených rúškom tajomstva. Svieža farebná škála či už na skle alebo dreve a často poetický charakter výtvarnej výpovede umocňuje celkovú pôsobivosť diela. Michal Škrovina patrí k výrazným predstaviteľom insitnej tvorby na Slovensku. Súčasne je i znalcom a zberateľom slovenského ľudového i insitného umenia.

Svoje diela prezentoval na výstavách a podujatiach doma i v zahraničí (Slovenská ľudová tvorba v Paríži (1982, 1993), Slovenské ľudové umenie v Mexico City, Dediny Európy vo výtvarnom umení (SNM Bratislava 1985), Súčasná slovenská hračka – Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne, vystavoval v SNG v Bratislave, v Národnom múzeu v Prahe, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, v Galérii insitného umenia SNG v Pezinku a inde. Spolupracuje s ÚĽUV-om, pracuje aj ako lektor pri výučbe maľby na sklo s osobitým vkladom pre telesne postihnuté deti. V roku 2001 získal kvalifikáciu Majster ľudovej umeleckej výroby. Jeho dielo bolo zhodnotené v publikáciách: Pišútová Irena: Maľovaný svet, Melicherčík Ivan: Umenie inštinktu a v roku 2008 v rozsiahlej monografii Marty Pastierikovej: Príbehy z môjho života (Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin).

Rovnomenný názov má aj výstava Škrovinových diel v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom v trvaní od 14.7. do 31.8.2016.